Dobrosław Bilski


  Dobrosław Bilski shows

  Kurs na edukację obrałem ponad 30 lat temu i wciąż wiatry znoszą mnie w obszary edukacyjnych wyzwań.

  Wielokrotnie doświadczyłem tego, że brak konsensusu edukacyjnego jest poważniejszym problemem niż wszelkie spory polityczne. Co więcej, to właśnie ten brak przynosi w konsekwencji wiele spośród tych sporów. Społeczeństwo konserwatywne tkwi w kanonie konserwatywnej edukacji i wzmacnia lub przynajmniej utrzymuje swój konserwatyzm. Tym czasem, będący efektem tej konserwatywnej edukacji człowiek, nie pasuje do świata, w którym żyje i jest kompletnie nieporadny wobec wielu współczesnych wyzwań, problemów i dylematów. Także tych, które bezpośrednio wiążących się z budowaniem środowiska ekologicznego, przyjaznego wszystkim istotom żyjącym na i samej planecie. Wieżę, że jedynym wyjściem, które może doprowadzić do istotnej zmiany w tym zakresie jest dyskusja, debata, czy jak mówiło się przed laty, pedagogizacja społeczeństwa oparta na współczesnym dorobku nauk społecznych i doświadczeniach najbardziej postępowych edukatorów. Zapraszam do dyskusji…

  Kontakt: bilski@htmecoradio.com  Current track

  Title

  Artist